mandag 20. november 2017

Spanske språklyders merkelige oppførsel

For at muntlig språk skal fungere, kan du ikke fritt velge hvilke språklyder du har lyst til å bruke, ut fra for eksempel hvilke du synes er fine.

Du kan ikke velge å bytte ut ”m” med ”n”, i ordet ”amo”, for eksempel. For da har du laget et nytt ord.

Altså er lydene /m/ og /n/ betydningsskillende på spansk, slik de er på norsk.  

Lydene /p/ /t/ og /k/ er også betydningskillende på spansk:

ropa /’ropa/
rota /’rota/
roca /’roka/

Eller, er de det?

Visste du at spansktalende kan uttale ”octubre” slik:

[op’tuβɾe]

Eller ”aceptar” slik:

[asek’taɾ]

Og hva med /m/ og /n/?

Visste du at man kan uttale ”un vino” slik:

[um ’bino]

Det er altså noen sammenhenger der disse lydene ikke er betydningsskillende. 

Har du skjønt hvilke det er?

"Aceptar": [asek’taɾ]

Regelen er at nasaler (/m/ og /n/) og plosiver (/p/ /t/ og /k/) ikke alltid er betydningsskillende når de står i slutten av en stavelse.

I amo, ropa, roca og rota står disse lydene først i en stavelse:

a-mo
ro-pa
ro-ca
ro-ta,

mens i octubre, aceptar og un står de på slutten av en stavelse:

oc-tu-bre
a-cep-tar
un


Konklusjon?


Språket er et underlig vesen.


Blogglistenhits

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar