torsdag 13. oktober 2016

To grammatiske myter avlivet

Bilde tatt fra "SEO Myths" på Flickr


Det som blir gjentatt mange nok ganger, blir oppfattet som en sannhet. 

Dette er et kjent prinsipp innenfor politikken. Slik er det dessverre også med spansk grammatikk.
Her er to ”sannheter” som egentlig er løgner.

1.     Adjektiver beskriver substantiver.

a)     Un candidato loco
b)    La escuela es buena

Beskriver adjektivet i eksempel (a) substantivet candidato? Og adjektivet i (b), beskriver det substantivet escuela?

Helene Uri forteller om et kjent forskningsprosjekt i sin artikkel ”Barns metalingvistiske bevissthet”, der de undersøker om barnehagebarn forstår at det er en forskjell mellom et ord og det ordet refererer til. Blant annet ba de barna om å avgjøre hvilket ord som var lengst av tog og lokomotiv (2001: 431). Mange av barnehagebarna (spesielt de tospråklige) klarte å treffe riktig avgjørelse, altså at lokomotiv er lengst, selv om det tog betegner er lengre enn et lokomotiv.
Likevel er det mange grammatikkforfattere som glemmer dette grunnleggende skillet mellom et ord og det ordet peker på (dets referent), i det de påstår at et adjektiv kjennetegnes ved at det beskriver et substantiv.
Adjektivet buena berskriver ikke substantivet escuela, det beskriver substantivets referent, selve skolen.
Skulle vi beskrive substantivet escuela, måtte vi si at det er et hunkjønnsord på syv bokstaver som begynner på e, for eksempel. Eller at det inneholder en diftong.

-Adjektivet buena beskriver ikke substantivet escuela, det beskriver substantivets referent, selve skolen.

Men hva er da relasjonen mellom adjektivet og substantivet? Hva er det adjektivet gjør med substantivet? Jo, det modifiserer det, og samsvarer med det i kjønn og tall.
Å modifisere innenfor grammatikken betyr å innskrenke et ords denotasjon, altså å avgrense hva ordet kan referere til.

2.     Vi bruker indefinido om noe som skjedde én gang, og imperfecto om noe som skjedde flere ganger.

Hvis vi blir spurt om å forklare bruken av henholdsvis se levantó (indefinido) og se levantaba (imperfecto) i følgende eksempel, ville mange forklare at vi sier levantó fordi det skjedde én gang, og levantaba fordi det skjedde flere ganger.

Juan se levantó a las ocho. Siempre se levantaba a esa hora.

Mens de fleste er med på at el imperfecto også kan brukes om ting som skjedde én gang (Juanita estaba cansada), er det veldig mange som har fått for seg at man ikke kan bruke el indefinido om noe som har gjentatt seg.
Dette er en misforståelse som bunner i ideen om at el imperfecto ofte beskriver en vane.

Men, for det første behøver ikke en vane være en serie av hendelser som gjentar seg:
Durante la guerra, esta cárcel tenía las ventanas sin rejas.

For det andre kan en rekke av hendelser inntreffe uten at det er en vane:
El dictador bombardeó ciudades enteras.

Indefinido kan brukes til å beskrive noe som hender flere ganger, men den beskriver rekken av hendelser som et avsluttet hele.
I tillegg kommer det faktum at enkelte typer hendelser, som levantar, llegar og abrir, for eksempel, som oppfattes som at de er fullført nesten samtidig som de er påbegynt, ofte får en iterativ (gjentagende) fortolkning når de blir satt i imperfecto.

-Indefinido kan brukes til å beskrive noe som hender flere ganger, men den beskriver rekken av hendelser som et avsluttet hele.Bibliografi


Uri, Helene (2002): ”Barns metalingvistiske bevissthet” Forskning i nordiske sprog som andet- og fremmedsprog. Rapport fra konference i Reykjavík 23.-25.maj 2001 Red. Hauksdóttir et al., Reykjavík: Háskóli Íslands, pp. 427-441.
LagreLagre

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar