mandag 10. oktober 2011

Blenda igjen..

Det kan virke som om Blenda har trukket det korteste strået når tekstforfattere til reklametekster skulle utvelges.

Den siste reklamen vi blir utsatt for i disse dager, er for "Blenda Sensitiv". Som om ordet "sensitiv" i seg selv ikke er irriterende nok, klarer forfatteren heller ikke denne gangen å holde tungen rett i munnen når han (hun?) skal formulere et relativt enkelt konsept:

"Blenda sensitiv – for familier som tar vare på hverandre," proklameres det.

Etter reklamefilmen å dømme har tekstforfatteren sannsynligvis fått beskjed om å uttrykke at familiemedlemmer som bryr seg om hverandre, kjøper "Blenda Sensitiv" for å vaske hverandres klær. Men hvis du snakker om "familier som tar vare på hverandre", snakker du vitterlig om at en familie passer på en annen. Altså hvis familien Hengebryn vil ta vare på familien Snabeltosk, kjøper førstnevnte familie Blenda Sensitiv.

Dette kommer kanskje tydeligere frem hvis vi bytter ut ordet "familier" med ordet "grupper" for eksempel: "Blenda Sensitiv - for grupper som tar vare på hverandre." I dette eksempelet er det klinkende klart at det ikke går an å tolke teksten dithen at det er de ulike medlemmene innad i hver enkelt gruppe som tar vare på hverandre.

Venter i spenning på neste reklamefilm fra Blenda.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar