torsdag 2. juli 2009

Iforholdtilisme.

Er det MULIG??!! Hør på justisministerens bruk av "i forhold til" (nummer to som blir intervjuet)! Han skulle hatt sparken. Det siste tilfellet av "i forhold til" erstatter ikke en gang noe uttrykk, det er helt overflødig:

http://webtv.tv2.no/webtv/sumo/?progId=326367


Innlegg i Aftenposten av Per Egil Hegge:

"Forholdisme

5. januar lovet vi en forholdsvis lang forholdspause, men to måneder er nok. I forhold til brukes nå mer og mer som sekkepreposisjon. Det gjør anvendelse på "gammelmåten" stadig vanskeligere, altså slik: "Vi har for få plasser i forhold til behovet." En skolebyråkrat i Oslo ga i januar et eksempel på den håpløse bruken. Han skulle si at det blir vanskeligere å klare eksamen hvis man ikke er på skolen, men sa: "Vi mener at fravær, uavhengig av om det skyldes skulking eller sykdom, er uheldig i forhold til å bestå eksamen." Det er alstå bedre å klare eksamen enn å skulke. Nettopp. Innsiktsfullt. En jusstudent har funnet et tidlig eksempel på forholdisme i markedsføringsloven fra 1972, paragraf 1: "I næringsvirksomhet må det ikke foretas handling som (...) er urimelig i forhold til forbrukere." Man får altså ikke lov å være mer urimelig enn selv vrange forbrukere. Dessuten kan lovbrudd gi urimeligheter i forhold til bruk av i forhold til. Her er en takskvinne for politiet 11. desember: "Vi kan snakke om bestillingstyveri i forhold til at de tar med seg så mye merkeklær. Vi håper at folk melder fra i forhold til at vi kan oppklare saken.""

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar